رزین پلی استر غیر اشباع:

  رزین پلی استر غیر اشباع در یک فرآیند شیمیایی که حاصل واکنش یک اسید دو عاملی ویک الکل دو عاملی (گلیکول) می باشد به دست می آید که در صنایع مختلف نظیر لوله سازی فایبر گلاس وقطعه سازی خودرو به روشهای قالب گیری ورقه ای ، لایه گذاری دستی و…..استفاده می شود.

مشخصات فنی رزین ها

نام کالا   موارد کاربرد ویسکوزیته CP درصد جامد ژل تایم دقیقه
SMC-BMCرزین قطعات وچراغ خودرو 1200-1100 66-64 20-15
رزین ماستیک ترمیم سطح سنگ 600-500 67-65 8-6
رزین چسب سنگ اتصال اجزای سنگی 700-500 66-64 4-3
رزین سنگ مصنوعی تولید بالک سنگ 600-500 66-64 25-20
رزین لوله تولید لوله هایGRP 500-400 65-60 17-15
رزین ورق تولید ورق فایبر گلاس 700-500 66-64 15-12