شتاب دهنده بر پایه کبالت در فرآیند پخت رزین پلی استر غیر اشباع و رزین  وینیل استر همراه متیل اتیل پروکساید استفاده  می شود. خاصیت شتاب دهنده پایه کبالت افزایش سرعت پخت رزین پلی استر غیر اشباع ویا رزین وینیل استر می باشد که باعث می شود این عمل در دمای محیط انجام پذیرد. همچنین شتاب دهنده های کبالت به کاتالیست کمک می کند که واکنش بین رزین واستایرن مونومر جهت تولید شکل جامد محصول صورت پذیرد.
نام محصول فلز فعال(%) غیر فرار(%) دانسیته ویسکوزیته (cp)
محصول کبالت 10 درصد 10 60 03/1 1200
محصول کبالت 6 درصد 6 60 01/1 1100