شرکت پایا زرند در سال 1381 ابتدا با تولید رنگ شروع به فعالیت نمود.در سال 1387 با اجرای طرح توسعه خود به شهرک صنعتی مامونیه انتقال یافته است.   در طرح توسعه این شرکت یک واحد بزرگ رزین سازی با ظرفیت سالیانه 5500 تن با آزمایشگاهی جهت یک واحد بزرگ پخت رزین پلی استر وآلکید  رزین احداث نمود.   تیم فنی فروش ما با تجربیات علمی وعلمی گسترده  به نیازهای مشتری اشراف کامل داشته  ومی تواند شرکت خوبی در راستای تامین خواسته مشتریان باشد.این شرکت با تامین مواد اولیه  استاندارد از منابع مورد اطمینان سعی در ارائه کیفیتی تضمین شده دارد. واحد تحقیق وتوسعه ما قادر به شناسایی نیاز مصرف کنندگان وایجاد محصولات جدید وارتقاء کیفیت می باشد.