• از جمله محصولات تولیدی این شرکت به موارد زیر می توان اشاره نمود:

  • سیستم رنگ های اپوکسی
  • سیستم های پلی اورتان
  • انواع پرایمر
   • زینک ریچ
   • زینک فسفات
  • انواع رنگ های کوره ای
  • رنگ های آلکیدی صنعتی