• به دسته ای از مواد شیمیایی گفته میشود که از واکنش پلی ال و ایزوسیانات ها به عنوان مواد اصلی تشکیل دهنده ساخته می شود.
  • پلی اورتان در اشکال مختلف مانند: فراورده های فوم، فیلم، الاستومرها ، پودرها، مایعات و امولسیون ها قابل استفاده هستند.
  • پلی اورتان ها به شکل های مختلف از جمله فوم های نرم ، فوم های سخت ها ، الاستومرها ، ترموپلاستیک الاستومرها، رزین ، رنگ ، پوشش در کل دنیا کاربرد دارند.

 

  • پلی اورتان در صنایع کفش

به دلیل بهبودعملکرد پا، دوام مناسب، وزن کم ، زیرسازی خوب ، مقاومت در برابر آب، روغن ، مواد شیمیایی، انعطاف پذیری، سرنخوردن، کشش سطحی مناسب، از پلی اورتان در صنایع کفش استفاده می شود .

  • پلی اورتان به صورت سه جزئی ارائه می شود:
  • جزء ۱  ایزوسیانات
  • جزء ۲  پلی اول
  • جزء ۳ کاتالیست